Klubben Lunnarps Bollklubb är en ideell förening som bildades 1947. Klubben har som målsättning att bedriva framgångsrik idrott och hälsofrämjande aktiviteter och därigenom ge barn, ungdomar och vuxna chans att utvecklas positivt, såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt – idrott för alla till nytta och nöje!

LBK ’s verksamhet skall vara välorganiserad, baseras på högsta möjliga kompetens och kreativitet, präglas av framtidstro och framförhållning och skapa förutsättningar för idrott till nytta och nöje.

LBK:s seniorlag tillhör de högst rankade fotbollsklubbarna på Österlen.

Ett stöd till Lunnarps BK är samtidigt ett stöd till Läkare utan gränser.

Nyheter & Aktuellt
Lunnarps BK - idrott åt alla
SENASTE NYTT: